Andakt och Gudstjänst

Förutom egna Gudstjänster enligt vårt programblad, delar Ekebergskyrkan andakt och predikningar från Equmeniakyrkan. Följ länken härunder till deras egen översikt.

Söndagar med Joakim Hagerius Biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius predikar över söndagarnas texter. Söndag morgon publiceras också predikan på Youtube där du kan titta och dela den vidare till andra. Länk