Barn och ungdom i Ekebergskyrkan

Ekebergskyrkans barn och ungdomsaktiviteter omfattar söndagsskola och tonårssamlingar.

Söndagsskolan

I samband med ordinarie Gudstjänst på söndag förmiddag erbjuder Ekebergskyrkan söndagsskola för de yngsta. Det finns tillfällen med samlingar där det INTE är söndagsskola, så kontollera aktuellt program för datum.
Söndagar enligt datum i programbladet, klokcan 10:30.
För mera information om söndagsskolan, kontakta Helena, 073 819 54 66.

Youth i Virserum

För ungdommarna finns Youth i Virserum som samlas på fredagar varannan vecka. Se eget program för datum, tiden för samlingarna är 18:30 - 21:00.
För mera information om Youth, kontakta Magnus 0708 740 297 eller Sarah 076 130 77 23.